Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 15 2014

1142 0900 390
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viafremde fremde
5172 49d4 390
Reposted fromdailylife dailylife viafremde fremde
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viafremde fremde
6850 6edd 390
Reposted fromlandscape landscape viafremde fremde
6030 bfc2 390
Reposted fromdusix dusix viafremde fremde
1688 8026 390
Reposted fromnoirceur noirceur viafremde fremde
4291 6e07 390
Reposted fromwazelina wazelina viafremde fremde
To nie zupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
Reposted fromorchis orchis viafremde fremde

December 01 2014

Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania, jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viajakubzulczyk jakubzulczyk

October 04 2014

Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromhaazeel haazeel viafremde fremde
Mam wrażenie, że czasami popełniamy szaleństwa, bo tak bardzo pragniemy przestać cierpieć.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viafremde fremde
Nie potrafiłem sobie wyobrazić, czym byłoby życie z człowiekiem, który nie rozumie, co czuję.
— H. Murakami, "Zniknięcie słonia", opowiadanie "Okno"
Reposted fromskrzacik skrzacik viafremde fremde

September 19 2014

September 09 2014

No co ja poradzę, że Ty już jak rodzina i że Ciebie kocham tak naprawdę, a nie tak sztucznie, jak się kocha w XXI wieku. Znosisz mnie już parę ładnych lat, a to w las nie idzie. Wiem, że zawsze mogę na Ciebie liczyć i nawet jakbym Cię w środku nocy obudziła durnym telefonem, to nie kazałabyś mi spierniczać w cholerę. Vice versa zresztą.
— sierściuch/Wynne (I couldn't be more grateful for having you in my life)
Reposted byenchanteedenchanteed

September 08 2014

Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
Wake up and tell yourself you are beautiful. No hesitations, no stutters, just go on and do it. You deserve to be loved and appreciated just like everyone else
— Olivia Charlotte Alice (via recoveryninja)
0829 4b8b 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaSayid Sayid
1097 4c85 390
Reposted frombecause because viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl